Про мене

Проблема, над якою працюю «Розвиток творчих  здібностей учнів як процес формування конкурентоспроможної особистості». Реалізовуючи дану  проблему, ретельно добираю методи і форми роботи на уроці, щоб зацікавити дітей, спрямувати їх діяльність у творче русло. Широко використовую педагогічні технології, без яких неможливий сучасний урок літератури: особистісно зорієнтоване навчання, розвиток критичного мислення школярів, проблемне навчання, ігрові педагогічні технології, технології інтерактивного навчання: обговорення проблеми у загальному колі, «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення », « Навчаючи -вчуся» та ін.
В арсеналі методичних засобів розвиваючого навчання, які ефективно застосовую на уроках, є творчі мовні і мовленнєві завдання, опорні конспекти, узагальнюючі схеми, доцільно підібрані тексти, ситуативні ігри, діалогічне навчання, які інтенсифікують діяльність учнів, сприяють розвитку критичного мислення. Під час добору дидактичного матеріалу  надаю перевагу таким важливим культурологічним темам, як роль Батьківщини, рідного краю в житті українців, високих моральних чеснот, національної героїки.
На уроках літератури  пропагую книгу як важливий засіб пізнання істини, формування духовного світу, ідеалів прекрасного. При вивченні кожного програмового твору домагаюся максимального прочитання учнями текстів, що сприяє проведенню глибокого і досконалого аналізу. Я навчаю школярів аргументувати, переконувати інших у важливості власних спостережень. Учні осмислюють етичні, філософічні, історичні і загальнолюдські проблеми, які постають на сторінках творів, шукають шляхи їх вирішення.  Головною складовою сучасної освіти вважаю гуманістичну спрямованість, утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки й стосунків.
Використовую в роботі інтерактивні форми навчання, які сприяєють забезпеченню життєтворчого розвитку школярів, створюють ефективні передумови для становлення конкурентноспроможної особистості, здатної реалізувати творчий потенціал. Така щоденна копітка праця дає високі результати: 50% моїх учнів мають високий та достатній рівень знань. Щороку мої учні займають призові місця на олімпіадах та конкурсах. У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури переможцями стали : 2011-2012н.р.- Шкарпінська Д. (ІІм.);2012-2013н.р.- Гнатюк Ю. (ІІІм.);2014-2015н.р.- Сергата А. (Ім.); 2015-2016н.р.- Сергата А. (Ім.), Калінчук Н. (ІІм.), Кочубей І. (ІІІм.);  у ІІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика стали переможцями, а потім і учасниками Всеукраїнського етапу: 2013-2014н.р.-Хвалько Ю.  (11кл.), 2014-2015н.р.- Сергата А. (8кл.); у ІІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка у 2013-2014 н.р. переможцем стала Хвалько Ю. Переможцем районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося, брати мої» у 2013-2014н.р.стала Хвалько Ю., а у 2014-2015н.р.- Сергата А. Також учні брали участь у конкурсах «Людина і ліс», «Податки очима дітей»; у конкурсі творів епістолярного жанру; у конкурсі в рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та інших, ставали переможцями й отримували нагороди.

Пройшла навчання за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього»  в 2011 році, отримала сертифікат. Очолювала шкільне методичне об’єднання учителів української мови та літератури;  член районної творчої групи вчителів української літератури, що працює над проблемою «Шляхи аналізу художнього твору»; член комісії з перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт ЗНО з української мови та літератури; учасник методичного заходу «Віртуальний діалог. Грані творчості», присвяченому М.Кропивницькому та І.Карпенку-Карому. У 2015р. Була  учасником обласної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті О.Хмури, з матеріалами теми «Стимулювання мотиваційної діяльності учнів через використання медіатехнологій».Немає коментарів:

Дописати коментар